Odprti izobraževalni viri

Odprti izobraževalni viri projekta Stimulating Healthy Food Service Innovation (SUSTAIN) so namenjeni izobraževanju v gostinstvu s pomočjo tečaja o inovacijah na področju zdrave hrane za mala in srednje velika gostinska podjetja, potrošnike in dijake/študente gostinskih smeri. Odprti izobraževalni viri, ki so bili posebej zasnovani kot odziv na vpliv pandemije COVID-19 dajejo izobraževalcem nova orodja in vsebine, s katerimi lahko MSP opremijo z inovacijskim znanjem in spretnostmi za uvajanje zdravih in cenovno dostopnih jedi, povečajo konkurenčnost in pripomorejo k bolj zdravi družbi.

Gre za popolnoma nov pristop prenosa znanja. Tečaj SUSTAIN združuje različna področja znanj in je  osredotočen na temo inovacij na področju gostinstva in prihodnosti hrane.

Kdo bo imel koristi od tega tečaja

SUSTAIN bo vplival na naslednje udeležence:

  • Organizacije, ki zagotavljajo gostinsko poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter predstavniki gostinske stroke.
  • Mreže za inovacije na področju gostinstva na nacionalni, regionalni in EU ravni.
  • Oblikovalci politik na področju zdravja in gospodarskega razvoja

Naši odprti izobraževalni viri so sestavljeni iz treh ključnih elementov.

Nabor učnih modulov v MS PowerPoint

6 učnih modulov, razvitih v formatu MS PowerPoint, ki jih je mogoče v celoti urejati, tako da jih lahko izobraževalci prilagodijo za lastno uporabo. Moduli se lahko izvajajo v celoti ali samostojno za nadgradnjo obstoječih učnih vsebine.

Delovni zvezek

Uporaben delovni zvezek, v katerem so zbrana ključna spoznanja tečaja. Gre za orodje za izboljšanje učne izkušnje in dodatno branje za tiste, ki se želijo poglobiti v vsebino.

Vodnik za izvajalce usposabljanja

Moduli so podprti z vodnikom za izvajalce usposabljanja in vključuje gradivo in dejavnosti.

Gre za pomoč mentorjem, učiteljem ali drugim izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom zagotavljanja visoke kakovosti.