Отговор на Covid

По-долу ще намерите нашите вдъхновяващи казуси от Covid Response, доставени от цяла Европа! Намерете практически подходи към бизнес възможности за по-здравословни храни. Щракнете върху изтеглянията по-долу, отключете възможността и възобновите своя бизнес с храни!

Elika Jan Project


Baked In Brick


Social Cafe Bar and Kitchen


Royal Nature


Full of Chaat


Gourmet Fuel


Clean Cut Meals


Salateria Soup and Salads


And Diet


Rozanne Stevens


Greenbox Food Co